05-092 Łomianki, ul. Wydmowa 4

Domin Consulting sp. z o.o. Uncategorized Ulga ZUS dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Ulga ZUS dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Ulga ZUS dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odroczenia płatności składek ZUS informujmy, że istnieje możliwość :

 –    odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

–    zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Linki do wzorów wniosków na końcu artykułu

Jeżeli płatnik składek prowadzi pełną księgowość, do wniosku będzie musiał dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można  dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową  firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis w związku z tym przedsiębiorca będzie musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy złożony  wniosek, wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez płatnika składek adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie zostanie wskazany adres mailowy).

1. wzór wniosku dla osób nieprowadzących pełnej księgowości

2. wzór wniosku dla osób prowadzących pełną księgowość

Więcej na stronie: 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post